Strona z radami na każdy temat

Współcześnie Internet stał się najważniejszym i najchętniej stosowanym środkiem masowego przekazu. Z witryn internetowych czerpie się zarówno wiadomości z otaczającego świata, jak i informacje potrzebne w życiu codziennym. Do tych ostatnich z pewnością należą różnego rodzaju porady. Jak jest wiadome, od zawsze człowiekowi potrzebne były rady w różnych kwestiach.