zarządzanie firmą

Muzyczna prezentacja dla biznesu

Blisko 80 procent danych jakie do nas dochodzą to obraz, reszta informacji to znaczy ok 20 % wypada na pozostałe zmysły. Aktualnie możemy powiedzieć, że mamy tendencje do przywiązywania większej wagi do obrazu oraz dźwięków i obrazów. Zewsząd nas oplatają, zacząwszy od reklam przez programy telewizyjnie. Dokładnie ta ostania – telewizja – przyzwyczaiła nas do współistnienia obrazu oraz dźwięku.