W Polsce jest mnóstwo pozostałości po przemianie ustrojowej

Po 1989 roku przechodziliśmy transformację ekonomiczną. Można by powiedzieć, że była to niejakiego rodzaju zawierucha zmieniająca dotychczasowe – wydawałoby się stałe – zasady. Transformacja systemu gospodarczego jest procesem kosztownym, nie jedynie finansowo, ale głównie społecznie. Przejściowo rośnie bezrobocie, czy też właściwie demaskuje się tzw. zamaskowane bezrobocie. W naszym kraju w ostatniej dekadzie 20 w. problemy obywatelskie były ogromne.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rozwiązań na złagodzenie konsekwencji przemian było sporo. Jedne z nich to Specjalne Strefy Ekonomiczne, z liberalnego punktu widzenia – całkiem cudaczny pomysł. Jest to próba połączenia „wody z ogniem”, kapitalistycznego rozumienia ekonomii z bezpieczeństwem bytowym dawnej epoki.

Strefy ekonomiczne są to wyodrębnione administracyjnie sfery, w których zakłady mogą liczyć na zniżki skarbowe i pomoc ze strony kraju na poziomie o wiele większym aniżeli jest to standardowo praktykowane. Lokuje się takie zakłady w strefach o znacznym bezrobociu albo też zagrożonych takim zjawiskiem. Ich obecność ma aktywować gospodarczy rozwój regionu. Na pewno w takich sferach istotna jest infrastruktura do obsługiwania przedsiębiorców. Nie wystarczy bowiem wystukać w przeglądarkę hasła hotels in Rzeszow (np. ), by zaspokoić wymogi biznesmenów w dziedzinie usług consultingowych.
Potrzebne na przykład będą sale konferencyjne.https://lombardtargowek.pl/ lombard warszawa Rzeszów jest elementem najstarszej strefy ekonomicznej, obejmującej między innymi: lublin, Sanok, Lublin. Ta dosyć znaczna obszarowo sfera ekonomiczna wedle założeń zajmować się ma lotnictwem oraz przemysłem dzisiejszych technologii, nie wyłącznie w transporcie lecz również informatyce. Taki zakres działalności spowodował, że w skład tego organizmu ekonomicznego włączono Rzeszowskie lotnisko. Z racji sąsiedztwa tak ważnego węzła transportowego rozwinął się tu sektor hotelarski oraz przedsiębiorstwa oferujące sale konferencyjne (Oferta Bristolu).

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeszów rzecz jasna jest też bardzo ciekawym miejscem turystycznym. Do najciekawszych budowli należy Zamek Lubomirskich, skarb polskiego Baroku. Godzien ujrzenia jest również klasztor Benedyktynów. Dla chętnych prelegentów proponuję dyskoteki. Rzeszowska SSE aspiruje do następczyni COP, zatem największej inwestycji przemysłowej w Drugiej Rzeczypospolitej.

Źródło: www.bristol-rzeszow.pl