Zalecenia dla pracownika: ekwiwalent za urlop oraz składki na urlopie wychowawczym

Prawdą jest twierdzenie, że nieznajomość przepisów jest ze szkodą dla człowieka. Nierzadko najmocniej cierpią na braku wiedzy z dziedziny prawa pracownicy etatowi. Wielkie korporacje jest stać na wynajęcie dobrych prawników. Rozpoznawani adwokaci dbają o dobro wielkich biznesów.

Szarym pracownikom etatowym ciężko jest dbać o swoje prawa, bo nie mają wystarczającej wiedzy. I nie stać ich na dobrych prawnik. Pozostaje im sięgnąć po fachowe rady, takie jak w tym artykule, i osobiście przebrnąć przez nieproste paragrafy prawa.

Nasze następne teksty są podobnie pociągające, jak ten. Więc kliknij w link tutaj six sigma black belt i przeglądaj skrupulatne wiadomości. Zachęcamy!

W niniejszym artykule będzie wyjaśniona kwestia ekwiwalentu za urlop oraz składek na urlopie wychowawczym.

Strategia biznesowa

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Wielu pracowników pracujących na etacie, którzy nie wykorzystali dni urlopu, zastanawia się, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Tym narzędziem, które pozwala to wyliczyć, jest współczynnik ekwiwalentu, który zostaje każdego roku na nowo ustalony. Obecnie, dwa tysiące czternastym roku, ma dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Wylicza się go następująco: sumę dni wolnych od pracy odejmuje się od trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Tymi wolnymi dniami są: pięćdziesiąt dwa dni wolne, jedenaście dni świątecznych i pięćdziesiąt dwie niedziele. Potem otrzymaną liczbę, czyli 250 dni, trzeba dzielić przez dwanaście. W ten sposób otrzymamy wynik wynoszący dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Nawet jeśli następuje likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku , to i tak pracownik już po upadku firmy może się ubiegać o ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu. Trzeba także stwierdzić, że jeśli jest podpisana następna umowa z tym samym pracodawcą, to można przenieść niewykorzystane dni urlopu na kolejny okres pracy.

Kolejną ważną kwestią interesującą pracowników etatowych jest podstawa składek na urlopie wychowawczym. Okazało się, że osoby przebywające na urlopie pod określonymi warunkami podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowemu. Tym warunkiem jest to, że wspomniane osoby nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń. Przebywanie na wychowawczym urlopie daje możliwość skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście jest to także warunkowe. Owym warunkiem jest fakt, że określona osoba zatrudniona w firmie również nie posiada jeszcze innego tytułu do ubezpieczenia.