Higiena pracy przede wszystkim

Bezpieczeństwo to najważniejsze zagadnienie w niezliczonej ilości zawodach. W niektórych te definicja może zakrawać na kpinę, gdyż są zawody wymagające stałego narażania swojego życia właśnie na… niebezpieczeństwo.

Dwóch mężczyzn

Autor: Dennis Hamilton
Źródło: http://www.flickr.com
Niemniej, i w tych zawodach (a może przede wszystkim) stosuje się specjalne praktyki, które mają ograniczyć ewentualne ryzyko uszczerbku na zdrowiu.

Kliknij ten odnośnik oraz zobacz więcej kontrola jakości w firmie dokładniejszych wiadomości odnoszących się do prezentowanego tutaj tekstu. Niewątpliwie jest on niezwykle emocjonujący.

Znakomita ilość zawodów nie jest klasyfikowana do takich niebezpiecznych, lecz mimo to bezpieczeństwo jest korygowane przez specjalne prawa. Znamy to pod postacią skrótu BHP.

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to nazwa zbioru przepisów, a również zasad, jakie dotyczą bezpieczeństwa i higieny w wykonywaniu pracy. Jest to też odrębna dziedzina wiedzy, której najważniejszym punktem badawczym jest kształtowanie jak najbardziej solidnych warunków pracy. BHP to przede wszystkim zagadnienia z medycyny i ekonomiki pracy, a również psychologii i ergonomii pracy. Dotyczy zbioru zasad, które muszą być wykonane, aby praca toczyła się w jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jak podkreślono we wstępie, określenie „bezpieczeństwo” można różnorodnie pojmować (w zależności od zawodu), więc może ono określać zagrożenie pod kontrolą, ryzyko realne do zaakceptowania na ustalonym pułapie oraz stanu właściwego z normą określoną dla konkretnej

Trójka pracujących ludzi

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

profesji.

W każdym zakładzie pracy niezbędny jest okresowy nadzór i szkolenia BHP. To niezbędne, by każdy z pracowników miał świadomość czyhającego niebezpieczeństwa, praw, których musimy respektować, a jednocześnie odpowiedzialnego działania w krytycznej sytuacji. Szkolenia skupiają się na teorii, ale i praktyce. Jak może wyglądać praktyka? Przykładowo objaśniane jest jak posługiwać się gaśnicą, w sytuacji, kiedy wybuchnie pożar. Szkolenia tego typu (link) są przeprowadzane w każdym zakładzie pracy, są tak więc szkolenia BHP w Warszawie, lecz również i w mniejszych ośrodkach miejskich.

Każdy z zatrudnionych pracowników jest zobowiązany przejść takie szkolenie, to obowiązek pracodawcy, żeby to zapewnić. W niektórych przedsiębiorstwach zaniedbuje się tego typu przygotowanie twierdząc, iż nic one nie wnoszą do tematu, że przecież nic nikomu nie grozi, nie ma się czego obawiać. To błąd! A najbardziej się o tym przekonujemy już po tym, jak się coś niedobrego wydarzy.