Zabezpieczanie należności w transakcjach międzynarodowych

Forfaiting i faktoring. Porównywalne założenia, inni adresaci. Co oznaczają te terminy?

Faktoring to usługa mało jeszcze powszechna w Polsce, acz coraz bardziej doceniana przez właścicieli firm.To forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej. Przede wszystkim, gwarantuje przedsiębiorstwom środki niezbędne do ich funkcjonowania.

polskie pieniądze

Autor: Przemysław Szabłowski
Źródło: http://www.flickr.com
Czas pokazał, że faktoring znakomicie się odnajduje i w czasach gdy firma miewa się jak należy, kiedy potrzeba szybkiego zastrzyku gotówki, który gwarantuje szybkie wsparcie dynamicznego wzrostu firmy – jak i w sytuacjach gdy firmy mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Warto zwrócić uwagę, iż faktoring to z założenia usługa przeznaczona dla konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, w związku z powyższym łatwiej można reagować na problem, pozwalając sobie na większą sprawność, zwłaszcza w tych trudniejszych sytuacjach.

Czy poszukujesz na tej stronie www (http://psmtechnik.pl/reklamy-swietlne,8,pl) czegoś bardzo ciekawego? Zapraszamy w takim razie do kolejnego wpisu. Należy jedynie wejść w poniższy link.

Forfaiting natomiast polega na przeprowadzeniu operacji rozliczeniowej i realizowany jest przez zakup należności terminowych występujących jako weksle z jednoczesnym wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego. Opiera się na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków pieniężnych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do uiszczenia uzgodnionej ceny z góry. Jest formą operacji finansowania handlu zagranicznego, podczas gdy faktoring uwzględnia rynek krajowy, jak zagraniczny.

W praktyce gospodarczej występuje parę rodzajów forfaitingu, mimo to dość powszechnie stosowanym stał się ostatnio forfaiting leasingowy. To stosunkowo niedawno wykształcona forma, polegająca na wykupie rat leasingowych (leasing oferta).

To doskonały pomysł, żeby przeczytać prezentowany tekst, ponieważ inne nasze strony (https://www.mojekonferencje.pl/sale-konferencyjne-elblag) mają podobne treści, które zaabsorbują Cię absolutnie.

Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty podsumowane lub pojedyncze. Na skutek podpisania zobowiązania strona finansująca otrzymuje raty leasingowe wcześniej, niż wynika to z umowy podpisanej z leasingobiorcą. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty, które uzyskuje, są uboższe o dyskonto.

Do instrumentów, których wykorzystanie w handlu wzmacnia pozycję eksportera, należy zaliczyć także: weksel, inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe a także wspomniany faktoring i forfaiting.