W jaki sposób rzetelnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinna dobierać pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób.

Ten artykuł wydaje się niesłychanie wciągający? Jeśli tak, to sprawdź też inne polecane (https://franklincovey.pl/szkolenia/odkrywca-talentow-rola-lidera-w-rozwoju-kompetencji-coachowaniu-i-zarzadzaniu-talentami/) treści, ponieważ wydają się być tak samo interesujące i pochłoną Cię kompletnie.

Ważne jest, żeby dysponowali odpowiednim wykształceniem oraz cechami charakteru pozwalającymi na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub całościowo badać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ocena pracowników przynosi pracodawcy szereg istotnych wiadomości na temat wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na zajmowanych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zweryfikowania powyższych elementów, niektóre organizacje przeprowadzają rozmowy z osobami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by jak najpełniej wykorzystać potencjał zatrudnionej osoby.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w kształtowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach.

Żeby znaleźć zbliżone informacje na opisywane zagadnienie spójrz na link, a przeczytasz w tamtym miejscu niesamowicie interesujące wiadomości, które zapadną Ci w pamięć.

Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, otrzymując informację na temat swojej pracy, może poczuć się zmotywowany i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, które wypływają z badań służą pracodawcy w przyszłym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Ocena okresowa pracowników przeprowadzana jest zwykle jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zaznajomiony z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla całego personelu.