Maszyny niezbędne w procesach produkcyjnych.

Przenośniki taśmowe stosowane są w transporcie różnych elementów i produktów. Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w przenoszeniu opon, kartonów i skrzynek, czy wełny mineralnej.

Przenośniki są w stanie transportować produkty na wielokilometrowe odległości. Używane są wszędzie tam, gdzie transport kołowy jest blokowany ratę (zobacz bezpłatny dostęp) mniej popłatny oraz do przenoszenia materiałów z miejsca niższego na wyższe. W praktycznie każdej fabryce racie (zobacz więcej informacji) zakładzie produkcyjnym, znajdziemy różne przenośniki taśmowe. Na rynku sa dostępne tanie i drogie modele. Te pierwsze są dużo bardziej innowacyjne, jeśli mowa o możliwościach technicznych oraz mają do wyboru większą ilość opcji. Z kolei te tańsze, są mniej skomplikowane w obsłudze.

Przenośniki znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, w pracach przeładunkowych, transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placu budowy oraz w ciągach technologicznych. Przenośniki taśmowe, po wyposażeniu w urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, są używane do transportu pracowników w kopalni.Depaletyzatory odgrywają kluczową rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych. Pozwalają na efektywne i produktywne wprowadzenie pustych opakowań w linię produkcyjną. Jeżeli jednak potrzebujemy automatycznego zamykania opakowań zakrętkami nałożonymi uprzednio na opakowania,

Przenośnik

Źródło: sxc.hu

musimy zaopatrzyć się w tak zwane zamykarki. W zależności od tego jakie jest opakowanie produktu, można zmniejszyć udział człowieka w procesie depaletyzacji, zapewniając mu bezpieczeństwo, przy jednoczesnym wzroście wydajności. Procesowi depaletyzacji można poddać opakowania umieszczone na przekładkach, z których maszyna zsuwa następujące po sobie warstwy. Inną techniką jest depaletyzacja warstw poprzez unoszenie całego ładunku za pomocą mat magnetycznych lub poduszek wypełnionych sprężonym powietrzem. Istniejące rozwiązania techniczne, pozwalają na pracę przy różnych wydajnościach oraz przy różnych asortymentach opakowań. Alternatywą jest depaletyzacja z wykorzystaniem robotów.