Co musisz wiedzieć o znakach towarowych

Problematyka ochrony znaków towarowych odgrywa w gospodarce rynkowej bardzo ważną misję . Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw na wyłączność .

Na wynalazki dawane są patenty, a na wzorce użytkowe – prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zależnym o jedynym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności.z powodu uzyskania prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo jedynego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy albo zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przeniesione na rzecz organizacji mającej charakter prawny , jako odpowiednio wspólny znak towarowy pożyczka (zobacz www.smartvest.pl) wspólny znak towarowy gwarancyjny lub na paru inwestorów , jako połączone prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu . Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do używania znaku , podpisując z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do spisu znaków towarowych. Znak towarowy prawomocnie pod ochroną , niepowtarzalny element , efektywnie odróżniający go od produktów lub usług konkurencyjnych.

papiery podatkowe

Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Znakiem towarowym jest szczególnie wyraz, rysunek, ornament , kompozycja kolorystyczna , forma przestrzenna , w tym forma towaru lub opakowania, a również melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania wyraźnej identyfikacji swych towarów lub usług w gronie konsumentów . Innowacyjne znaki towarowe na opakowaniach ukazują się na rynku niemal każdego dnia , stając się wartościowym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i zasadniczym częścią promocji wytwarzanych wyrobów lub (zobacz http://stomatologiacichon24.pl/) świadczonych usług.

Toteż tak ważne jest zapewnienie znak towarowy odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać plagiatom ze strony osób trzecich , jak również ułatwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. Żeby pomóc Państwu w tych wszystkich zawiłościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Celem naszego biura jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne bądź zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, definicji firmy czy logo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*