Co musisz wiedzieć o znakach towarowych

Problematyka ochrony znaków towarowych odgrywa w gospodarce rynkowej bardzo ważną misję . Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw na wyłączność .

Na wynalazki dawane są patenty, a na wzorce użytkowe – prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zależnym o jedynym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności.z powodu uzyskania prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo jedynego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy albo zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przeniesione na rzecz organizacji mającej charakter prawny , jako odpowiednio wspólny znak towarowy pożyczka (zobacz www.smartvest.pl) wspólny znak towarowy gwarancyjny lub na paru inwestorów , jako połączone prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu . Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do używania znaku , podpisując z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do spisu znaków towarowych. Znak towarowy prawomocnie pod ochroną , niepowtarzalny element , efektywnie odróżniający go od produktów lub usług konkurencyjnych.

papiery podatkowe

Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Znakiem towarowym jest szczególnie wyraz, rysunek, ornament , kompozycja kolorystyczna , forma przestrzenna , w tym forma towaru lub opakowania, a również melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania wyraźnej identyfikacji swych towarów lub usług w gronie konsumentów . Innowacyjne znaki towarowe na opakowaniach ukazują się na rynku niemal każdego dnia , stając się wartościowym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i zasadniczym częścią promocji wytwarzanych wyrobów lub (zobacz http://stomatologiacichon24.pl/) świadczonych usług.

Toteż tak ważne jest zapewnienie znak towarowy odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać plagiatom ze strony osób trzecich , jak również ułatwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. Żeby pomóc Państwu w tych wszystkich zawiłościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Celem naszego biura jest zaoferowanie Państwu rzetelnej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne bądź zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, definicji firmy czy logo.