internet

Jak zająć dziecko w pochmurny dzień? Sprężyny!

Czy zauważyliście, iż sprężyny znajdują się w całym naszym domu? Wystarczy rozejrzeć się dookoła, aby wymienić co najmniej parę rzeczy, których funkcjonowanie w ten czy inny sposób wykorzystuje sprężyny. Chociażby dla zabawy możemy zastanowić się, które z naszych domowych sprzętów i urządzeń wykorzystują sprężyny.