zarządzanie firmą

Muzyczna prezentacja dla biznesu

Około 80 % danych jakie do nas docierają to obraz, reszta informacji czyli ok 20 procent wypada na inne zmysły. Współcześnie możemy uznać, iż mamy skłonności do przywiązywania większej wagi do obrazu oraz dźwięków i obrazów. Zewsząd nas oplatają, zacząwszy od reklam poprzez programy TV. Dokładnie ta druga – jedenasta muza – przyzwyczaiła nas do koegzystowania dźwięku i obrazu.